HPC76/2011
ID intern unic:  338247
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 76
din  15.04.2011
privind demisia unui deputat în Parlament
Publicat : 23.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 69     art Nr : 178     Data intrarii in vigoare : 15.04.2011
    În temeiul art. 69 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 2 alin. (8) din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se ia act de cererea de demisie a deputatului în Parlament Victor BODIU, ales din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    Art. 2.  – Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament care aparţine Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    Art. 3. – Hotărîrea Parlamentului nr. 3 din 12 ianuarie 2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 15, art. 16),  cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la anexa nr. 1 – Comisia juridică, numiri şi imunităţi:
    domnul deputat Victor BODIU, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, se exclude din componenţa comisiei.
    Art.4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian  LUPU

    Nr. 76. Chişinău, 15 aprilie 2011.