HGC296/2011
ID intern unic:  338398
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 296
din  26.04.2011
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 343
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Vasile Bumacov

    Nr. 296. Chişinău, 26 aprilie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 296
din 26 aprilie 2011

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Reglementarea tehnică „Uleiuri vegetale comestibile”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 87-90, art. 510) se completează după cum urmează:
    1) preambulul se completează cu următorul text:
    „ , art. 118 şi anexa nr. XVI la Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, Regulamentului (CE) nr.1019/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 155 din 14 iunie 2002”;
    2) punctul 3 se completează cu subpunctele 221)-222) cu următorul cuprins:
    „221) ulei de măsline virgin – ulei obţinut din fructul de măslină doar prin procedee mecanice sau alte procedee fizice, în condiţii care nu conduc la alterarea uleiului, fructul nesuferind nici un alt tratament decît spălarea, decantarea, centrifugarea  şi filtrarea, cu excepţia uleiurilor obţinute cu ajutorul unor solvenţi cu acţiune chimică sau biochimică ori prin procedee de reesterificare şi se clasifică în:
    a) ulei de măsline extravirgin – ulei virgin de măsline a cărui aciditate, exprimată în conţinut de acid oleic, este de 0,8 g la 100 de g, celelalte caracteristici ale sale fiind conforme cu cele definite pentru această categorie;
    b) ulei de măsline virgin – ulei virgin de măsline a cărui aciditate, exprimată în conţinut de acid oleic, este de 2 g la 100 de g, celelalte caracteristici ale sale fiind conforme cu cele definite pentru această categorie;
    c) ulei de măsline lampant – ulei de măsline virgin a cărui aciditate, exprimată în acid oleic, este mai mare de 2 g la 100 g  şi/sau ale cărui caracteristici sînt conforme cu cele stabilite pentru această categorie. Se foloseşte exclusiv în scopuri industriale;
    222) ulei brut din turte de măsline – ulei obţinut din turte de măsline prin tratarea cu solvenţi sau prin procedee fizice, cu excepţia uleiurilor obţinute prin procedee de reesterificare. Caracteristicile sînt conforme cu cele stabilite pentru  această categorie.”;
    3) după punctul 25 se introduc 6 puncte noi, 251-256, cu următorul cuprins:
    „251. Indicaţia „prima presare la rece” poate figura numai pentru uleiurile de măsline virgine sau extravirgine obţinute la o temperatură mai mică de 27 °C în urma unei prime presări mecanice a pastei de  măsline, printr-un sistem tradiţional de extracţie pe bază de prese hidraulice.
    252. Indicaţia „extracţie la rece” poate figura numai pentru uleiurile de măsline virgine sau extravirgine obţinute la o temperatură mai mică de 27 °C printr-un procedeu de percolare sau centrifugare a pastei de măsline.
    253. Indicaţia acidităţii sau acidităţii maxime poate figura numai în cazul în care este însoţită de indicaţia valorii peroxidice, a conţinutului de ceară şi a absorbţiei de ultraviolete.
    254. În cazul în care amestecul de ulei de măsline şi alte uleiuri vegetale este indicat pe etichete în alt loc decît în lista de ingrediente prin cuvinte, imagini sau reprezentări grafice, amestecul în cauză trebuie să aibă următoarea descriere comercială: „Amestec de uleiuri vegetale (sau denumirile exacte ale uleiurilor vegetale în cauză) şi ulei de măsline”, urmată imediat de indicarea proporţiei de ulei de măsline din amestec.
    255. Prezenţa uleiului de măsline pe eticheta unui amestec poate fi evidenţiată cu ajutorul imaginilor sau reprezentărilor grafice în conformitate cu pct. 254, numai în cazul în care proporţia de ulei de măsline depăşeşte 50 % din amestecul în cauză.
    256. La etichetarea uleiurilor de măsline, indicaţia proprietăţilor organoleptice referitoare la gust şi/sau miros poate figura numai pentru uleiurile de măsline extravirgine şi virgine.”.
    2. Reglementarea tehnică „Lapte şi produse lactate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.119-120, art. 692) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) preambulul se completează cu următorul text:
    „ , Directivei 2001/114/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat şi destinat consumului uman, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 15, 17.1.2002, p. 19)”;
    2) punctul 4 se completează cu subpunctul 161) cu următorul cuprins:
    „161) lapte concentrat fără zahăr – produs lactat care se obţine prin înlăturarea parţială a apei din lapte. Cantitatea de grăsime şi proteine din lapte poate fi normalizată.”; 
    3) punctul 54 se completează cu subpunctele 8)–12) cu următorul cuprins:
    „8) lapte concentrat fără zahăr;
    9) lapte concentrat cu un conţinut mare de grăsimi, fără zahăr;
    10) lapte parţial degresat concentrat fără zahăr;
    11) lapte degresat concentrat fără zahăr;
    12) lapte parţial degresat concentrat cu zahăr,”;
    4) punctul 59 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) lapte praf cu conţinut mare de grăsimi”;
    5) după punctul 60 se introduce punctul 601 cu următorul cuprins:
    „601. La etichetarea produselor enumerate în pct. 59 se va indica că acestea nu sînt destinate sugarilor cu vîrsta sub 12 luni.”;
    6) anexa nr.6:
    a) tabelul 1 se completează cu următoarele poziţii:
„Lapte praf cu conţinut mare de grăsimi

Caracteristic laptelui pasteurizat proaspăt, fără gust şi miros străin

Omogenă în toată masa

Gălbui-deschis caracteristic pentru lapte praf

Lapte concentrat fără zahăr

Cu gust sărat-dulce, caracteristic laptelui înăbuşit, fără gust şi miros străin

Omogenă în toată masa, moderat vîscoasă
Nuanţă de crem-deschis
Lapte concentrat cu un conţinut mare de grăsimi, fără zahăr
Cu gust sărat-dulce şi fără miros străin
Omogenă în toată masa, normal vîscoasă
Crem
Lapte parţial degresat concentrat fără zahăr

Gust dulce pronunţat de lapte pasteurizat, fără gust şi miros străin

Omogenă în toată masa, normal vîscoasă
Alb cu o uşoară nuanţă gălbuie
Lapte degresat concentrat fără zahăr

Gust dulce pronunţat de lapte pasteurizat, fără gust şi miros străin

Omogenă în toată masa, normal vîscoasă
Alb cu o uşoară nuanţă gălbuie
Lapte parţial degresat concentrat cu zahăr

Gust dulce pronunţat de lapte pasteurizat, fără gust şi miros străin

Omogenă în toată masa, normal vîscoasă
Alb cu o uşoară nuanţă gălbuie
Lapte praf parţial degresat

Caracteristic de lapte pasteurizat proaspăt, fără gust şi miros străin

Omogenă în toată masa, normal vîscoasă
De la gălbui deschis pînă la gălbui”;
    b) tabelul 2:
    la poziţia „Lapte degresat concentrat cu zahăr” coloana 4, cifra „26” se substituie cu cifra „24”;
    la poziţia „Lapte praf integral” coloana 5, sintagma „minim 20,0” se substituie cu sintagma „minim 26, maxim 42”;
    se completează cu următoarele poziţii:  
„Lapte praf cu conţinut mare de grăsimi
-
-
-
minim
42,0
-
-
-
Lapte concentrat fără zahăr
-
-
25,0
minim
7,5
-
-
-
Lapte concentrat cu un conţinut mare de grăsimi, fără zahăr
-
-
26,5
minim
15,0
-
-
-
Lapte parţial degresat concentrat fără zahăr
-
-
20,0
 minim1,0
 maxim 7,5
-
-
-
Lapte degresat concentrat fără zahăr
-
-
20,0
maxim 1,0
-
-
-
Lapte parţial degresat concentrat cu zahăr
-
-
24,0
minim 1,0
maxim 8,0
-
-
-
Lapte praf parţial degresat
-
-
-
minim 1,5
maxim 26,0
-
-
-”.
    3. Punctul (8) din capitolul X al Normelor privind etichetarea produselor alimentare, anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „(8) Cantitatea de fruct (sau părţi de fruct – suc de fructe, pulpă de fruct) şi/sau porţiunile vegetale prezente în conţinutul produsului alimentar se va înscrie în lista ingredientelor exprimate în procente. Prezenta dispoziţie este valabilă pentru orice produs alimentar în conţinutul căruia persistă produs natural – fruct sau părţi de fruct – suc de fructe, pulpă de fruct şi /sau porţiuni vegetale”.