HCNPFC12/12/2011
ID intern unic:  338423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 12/12
din  31.03.2011
cu privire la modificarea punctului 5 din Regulamentul privind
licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 7/4
din 20.02.2009
Publicat : 06.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 445
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 818 din 26 aprilie 2011
Ministru _______ Alexandru Tănase


    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art. 15 alin. (2) pct. 1) lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 122-XVI din 29.05.2008 „Privind birourile istoriilor de credit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 138-139, art. 559),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    În punctul 5 din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 7/4 din 20.02.2009, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 669 din 01.04.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 69-71, art. 304), subpunctul 2) se exclude.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢII FINANCIARE                     Mihail CIBOTARU

    Nr. 12/12. Chişinău, 31 martie 2011.