OMEC107/2011
ID intern unic:  338786
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 107
din  01.06.2011
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 4.05.2010
Publicat : 07.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 622
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                        Valeriu LAZĂR

    Nr. 107. Chişinău, 1 iunie 2011.


    lista