HGC406/2011
ID intern unic:  338856
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 406
din  09.06.2011
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.3 la Hotărîrea
Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009
Publicat : 17.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 469
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului- limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) poziţiile „Colegiul Agricol din Ţaul, Donduşeni”, „Colegiul de Zootehnie din Brătuşeni, Edineţ”, „Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia”, „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca”, „Colegiul Agroindustrial din Rîşcani”, „Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi, Donduşeni” se substituie, respectiv, cu poziţiile „Instituţia Publică „Colegiul Agricol din Ţaul”, „Instituţia Publică „Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni”, „Instituţia Publică „Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi”, „Instituţia Publică „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca”, „Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial din Rîşcani”, „Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din satul Grinăuţi, raionul Ocniţa”;
    2) după poziţia „Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din satul Grinăuţi, raionul Ocniţa” se completează cu două poziţii cu următorul cuprins:
     „Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial din Ungheni
    Centrul Metodic pentru Învăţămînt pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Vasile Bumacov

    Nr. 406. Chişinău, 9 iunie 2011.