LPC103/2011
ID intern unic:  338946
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 103
din  19.05.2011
pentru modificarea şi abrogarea unor acte legislative
Publicat : 24.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 262
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59–61, art.201), cu modificările ulterioare, cuvîntul „numite” se înlocuieşte cu textul „mandatate de Parlament cu misiuni temporare”.
    Art. II. – Se abrogă:
    Legea nr. 44-XVIII din 20 octombrie 2009 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 157, art. 444);
    Hotărîrea Parlamentului nr. 47-XVIII din 22 octombrie 2009 privind cumularea unor funcţii cu mandatul de deputat în Parlament (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 158, art. 460).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 103. Chişinău, 19 mai 2011.