OMECC126/2011
ID intern unic:  339037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 126
din  27.06.2011
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 01.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 708
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                       Valeriu LAZĂR

    Nr. 126. Chişinău, 27 iunie 2011.

 Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 126 din 27 iunie 2011
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
 de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal
de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero
 

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

“129.

Î.M. „VICTORIA FASHION” S.R.L.

cod fiscal 1006600013995
Nr. 10-89 din 11 ianuarie 2010
 
18.2
 
130.

„BAZETEX - GRUP” S.R.L.

cod fiscal 1010600010292
F/nr. din 15 iunie 2011
18.2
 
131.

Î.C.S. „INTERFASHION” S.R.L.

cod fiscal 1007600059194
Nr. 12 din 10 mai 2011
 
18.2
 
132.

„TIRAS” S.R.L.

cod fiscal 1003607013007

Nr. 9 din 9 mai 2011
18.2
133.

„BEVERA NORD” S.R.L.

cod fiscal 1003607000083
Nr. 03/64 din 1 iunie 2011
18.2
134.

„ARTIZANA” S.A.

cod fiscal 1002600013012

Nr. 1/1 din 1 iunie 2011
18.2”