HGM475/2011
ID intern unic:  339056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 475
din  28.06.2011
cu privire la completarea şi modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006
Publicat : 01.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 539
    MODIFICAT
    HG194 din 04.04.12, MO65-69/06.04.12 art.223; în vigoare 01.04.12

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    hotărîrea se completează cu un nou punct, 22 , cu următorul cuprins:
    „22. Responsabilitatea pentru corectitudinea aplicării normelor aprobate de cheltuieli în bani se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor respective.”;
    la punctul 3 al hotărîrii sintagma „cu începere de la 1 ianuarie 2006” se substituie cu sintagma „cu începere de la 1 iulie 2011”;
    [Al.4 abrogat prin HG194 din 04.04.12, MO65-69/06.04.12 art.223]

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 475. Chişinău, 28 iunie 2011.