HGC483/2011
ID intern unic:  339273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 483
din  05.07.2011
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.13 la
Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015
Publicat : 12.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 113     art Nr : 551
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în anexa nr.13 la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1149 din 5 octombrie 2006 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 483. Chişinău, 5 iulie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.483
din 5 iulie 2011
MODIFICĂRILE
ce se operează în anexa nr.13 la Strategia de dezvoltare
a industriei pe perioada pînă în anul 2015

    Anexa nr.13 la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1149 din 5 octombrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.164-167, art.1243), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

    anexa nr.13