HGC538/2011
ID intern unic:  339387
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 538
din  14.07.2011
cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea
Guvernului nr. 686 din 30 mai 2002
Publicat : 19.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 117     art Nr : 602
    În temeiul articolului II al Legii nr.175 din 9 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.131-134, art.463), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 30 mai 2002 „Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.773), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 alineatul unu, propoziţia a doua se exclude;
    2) la punctul 3, sintagma „organele de pază de stat” se substituie cu sintagma „întreprinderile specializate de pază” şi cuvîntul „organe” se substituie cu cuvîntul „întreprinderi”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul afacerilor interne                                           Alexei Roibu

    Nr. 538. Chişinău, 14 iulie 2011.