OMFC86/2011
ID intern unic:  339414
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 86
din  15.07.2011
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele
 metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public
 naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 916     Data intrarii in vigoare : 22.07.2011
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a  mijloacelor  bugetului  public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”, clasa 10 „Conturi extrabilanţiere” se completează cu următoarele conturi:
    1027 “Datoria bugetului de stat privind drepturile de import-export achitate în avans”
    1059 „Datoria faţă de bugetul de stat privind creditarea instituţiilor financiare”
    1060 „Datoria faţă de bugetul de stat privind restanţele agenţilor economici”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                   Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 86. Chişinău, 15 iulie 2011.