LPC195/2007
ID intern unic:  339431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 195
din  26.07.2007
privind completarea articolului 22 din Legea nr.1456-XII din
25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
Publicat : 14.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 117-126bis     art Nr : 544

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Articol unic. - Articolul 22 din Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire (la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.200), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

    alineatul (1) se completează în final cu textul "precum şi, ca excepţie, de către lucrătorii medicali specificaţi în alin.(21) din prezentul articol";

    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:

    "(21) În instituţiile medico-sanitare publice din localităţile rurale în care nu există asistenţă farmaceutică, activitatea farmaceutică desfăşurată în cadrul filialelor de categoria a II-a ale farmaciilor, ca excepţie, poate fi exercitată de lucrători medicali care posedă cunoştinţe practice în domeniul farmaceutic în conformitate cu cerinţele stabilite de Ministerul Sănătăţii."

 

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

 

    Nr.195-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.