LPC43/2011
ID intern unic:  339433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 43
din  05.07.2011
pentru modificarea articolului 16 din Codul audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 338
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 16 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Despre cererea de exercitare a dreptului la replică, radiodifuzorul este sesizat în scris în termen de 20 de zile de la transmiterea emisiunii la care se referă cererea. Radiodifuzorul difuzează răspunsul în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile, iar dacă emisiunea care a difuzat această informaţie apare mai rar decît o dată la 15 zile, răspunsul este transmis în următoarea emisiune. În cazul în care emisiunea este exclusă din grila de emisie, răspunsul se difuzează în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de cel mult 15 zile de la data examinării cererii.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                               Marian LUPU

    Nr. 43. Chişinău, 5 iulie 2011.