LPC114/2011
ID intern unic:  339437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 114
din  08.07.2011
pentru completarea articolului 7 din Legea ocrotirii
sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 342
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) avînd următorul cuprins:
    „(5) Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare în instituţiile publice şi cele private, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi de cele private, se elaborează de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă de Guvern.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Nr. 114. Chişinău, 8 iulie 2011.