HGC564/2011
ID intern unic:  339477
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 564
din  25.07.2011
cu privire la modificarea şi completarea
 unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 635
    În scopul reglementării circulaţiei autovehiculelor în trafic internaţional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    la pct.12 lit.e) şi la pct. 18 lit.d), sintagma „Departamentului Trupelor de Grăniceri” se substituie cu sintagma „Serviciului Grăniceri”;
    la punctul 44, litera c) se completează în final cu textul
    „ , care permit circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional pentru perioada perfectării certificatelor de înmatriculare mecanolizibile pentru vehiculele respective.”;
    2) din anexa nr. 2 punctul 25 alineatul trei, textul „ , care exploatează vehiculele pe teritoriul ţării” se exclude.
    2. Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93, art.409), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 101 se completează în final cu textul „şi documentele de înmatriculare prevăzute la punctul 44 al anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora.”;
    2) la punctul 126, subpunctul 3) se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                           Alexei Roibu
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                           Pavel Filip
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                                Anatolie  Şalaru
    Ministrul finanţelor                                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 564. Chişinău, 25 iulie 2011.