LPC164/2011
ID intern unic:  339769
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 164
din  22.07.2011
pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu
privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 411
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La anexa din Legea nr. 199 din 16 iulie  2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, poziţiile:
    „Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
    Reprezentant permanent sau delegat pe lîngă un organism internaţional
    Consul general”
    se exclud.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr. 164. Chişinău, 22 iulie 2011.