LPM163/2011
ID intern unic:  339908
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163
din  22.07.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 448
    MODIFICAT
   
LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12
    HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 25 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, litera e) se abrogă.
    Art. II. – Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 38 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    2. La articolul 74 alineatul (2), litera e) se abrogă.
    [Art.III abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.III declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.IV abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.IV declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.V abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.V declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.VI abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.VI declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.VII abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.VII declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.VIII abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.VIII declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.IX abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.IX declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]

    [Art.X abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.X declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]

    [Art.XI abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.XI declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
   
[Art.XII abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.XII declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.XIII abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.XIII declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.XIV abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.XIV declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]
    [Art.XV abrogat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.XV declarat neconstituţional prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr. 163. Chişinău, 22 iulie 2011.