HGC684/2011
ID intern unic:  340095
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 684
din  13.09.2011
cu privire la completarea anexelor nr.1 şi 2 la
Hotărîrea Guvernului nr.928 din 13 august 2007
Publicat : 16.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 152-155     art Nr : 755
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr.928 din 13 august 2007 “Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.1011), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    anexa nr.1 se completează cu un nou capitol, XI4, cu următorul cuprins:
    „XI4. Venituri obţinute în urma comercializării mărfurilor pentru realizarea imunizării populaţiei din estul ţării
    5219. Veniturile obţinute din comercializarea mărfurilor pentru realizarea imunizării populaţiei din estul ţării (vaccinuri şi consumabile) constituie mijloace speciale ale prezentului tip de venituri ale Centrului Naţional de Sănătate Publică.
    5220. Cuantumul plăţilor privind comercializarea mărfurilor pentru realizarea imunizării populaţiei din estul ţării de către Centrul Naţional de Sănătate Publică se stabileşte în baza contractelor bilaterale, din plăţile integrale ale costurilor mărfurilor achiziţionate din mijloacele bugetare şi speciale, precum şi din cheltuielile de regie în volum de 5% din costul mărfurilor, indiferent de provenienţa lor.
    5221. Mijloacele speciale obţinute din comercializarea mărfurilor pentru realizarea imunizării populaţiei din estul ţării, acumulate pe contul special al Centrului Naţional de Sănătate Publică, sînt destinate pentru acoperirea cheltuielilor pentru procurarea vaccinurilor şi consumabilelor, asigurarea condiţiilor adecvate de păstrare a vaccinurilor, fortificarea serviciilor de imunizări şi supravegherii epidemiologice a bolilor contagioase.”;
    anexa nr.2 se completează cu un nou punct, 13, cu următorul cuprins:

“13.

Comercializarea mărfurilor pentru realizarea imunizării populaţiei din estul ţării

 

Conform contractelor încheiate

Hotărîrea Guvernului nr.1192 din 23 decembrie 2010 “Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2011-2015”


    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Valeriu Lazăr
    Ministrul sănătăţii                                                           Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 684. Chişinău, 13 septembrie 2011.