RMO164/2011
ID intern unic:  340416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 164
din  04.10.2011
R E C T I F I C A R E
Publicat : 04.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 164-165     art Nr : 102
    „În Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 425 din 29 septembrie 2011 „Privind tarifele la gazele naturale” (Monitorul Oficial nr. 160-163/1459 din 30.09.2011), în Anexă la punctul 3 cifra „5137” se substituie cu „5237”, iar la punctul 6 expresia „Gazele naturale, furnizate altor consumatori finali, inclusiv centralelor termice pentru producerea şi aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale” se substituie cu „Gazele naturale, furnizate altor consumatori, inclusiv centralelor termice pentru producerea şi aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale, staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate”.