OMSC654/2011
ID intern unic:  340535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 654
din  16.08.2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului de apreciere
medico-legală a gravităţii vătămării corporale, aprobat prin
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.199 din 27.06.2003
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 1537
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 846 din 04.10.2011
Ministru________Oleg Efrim
    În scopul asigurării corectitudinii de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale,
ORDON:
    1. Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.199 din 27 iunie 2003, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.342 din 1 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172, art.224) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 8 se expune în următoarea redacţie: „Efectuarea expertizei fără examinarea persoanei, în baza documentelor medicale autentice (fişa medicală a bolnavului de staţionar, fişa medicală a bolnavului de ambulator etc.), se admite. Documentele medicale se prezintă în original şi trebuie să conţină suficiente informaţii concludente cu privire la caracterul traumei, evoluţia clinică, precum şi alte informaţii necesare pentru obiectivizarea şi argumentarea concluziilor. Din documentele medicale se extrag toate informaţiile referitoare la caracterul lezional, evaluarea clinică a traumei (maladiei), rezultatele investigaţiilor instrumentale şi de laborator, intervenţiilor chirurgicale şi alte date importante, necesare pentru obiectivizarea expertizei.”;
    2) la punctul 13, după sintagma „…maladii preexistente”, se completează cu sintagma „ , particularităţi individuale ale organismului, deficienţe în acordarea asistenţei medicale, stări de simulare, agravare, maladii artificiale, în caz de adresare tardivă după ajutor medical”;
    3) la punctul 17 semnul ”-” se substituie cu alineatele ”1) 2) 3)”;
    4) la punctul 23, sintagma „... Regulamentul organelor de expertiză medicală a vitalităţii din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 470 din 29.08.91.” se substituie cu sintagma „actele normative în vigoare.”;
    5) în tot cuprinsul Regulamentului, sintagma „leziuni corporale fără cauzarea prejudiciului sănătăţii” se substituie cu sintagma „vătămare neînsemnată” la cazul respectiv;
    6) punctul 35 se expune în următoarea redacţie: „Luxaţiile şi subluxaţiile vertebrelor cervicale asociate cu dereglări periculoase pentru viaţă, obiectivizate prin semne neurologice corespunzătoare”;
    7) punctul 36 se expune în următoarea redacţie: „Leziunile închise ale regiunii cervicale a măduvei spinării însoţite de şoc spinal sau alte dereglări periculoase pentru viaţă”;
    8) la punctul 42, după sintagma „...leziunile penetrante ale vezicii urinare,” se completează cu cuvîntul „vaginului,”;
    9) punctul 44 se expune în următoarea redacţie: „Fracturile deschise ale oaselor tubulare lungi (humerus, femur şi tibie), leziunile deschise ale articulaţiilor coxofemurale şi genunchiului; fracturile închise ale osului femural la nivelul canalului medular.
    Fracturile închise complete ale femurului la nivelul capului, colului, trohanterilor, condililor şi epicondililor (fără implicarea canalului medular), fracturile închise marginale, se califică după criteriul duratei dereglării sănătăţii sau incapacităţii permanente de muncă.”;
    10) la punctul 47, după sintagma „... un şoc grav...” se completează cu sintagma „(grad III-IV)”;
    11) la punctul 50, după sintagma „... hipotermia...” se completează cu sintagma „stările hipertermice (insolaţia, şocul hipertermic)”;
    12) la punctul 61, alineatul (1), rîndul (3) şi alineatul (2), rîndul (1), (5), (6), cuvîntul „...vătămare...” se substituie cu cuvîntul „leziune”;
    13) la punctul 64, sintagma „...ordonanţa organelor de anchetă sau hotărîrea judecătoriei” se substituie cu sintagma „organelor de urmărire penală sau hotărîrea instanţei de judecată”;
    14) la punctul 70, sintagma „...nu mai mare de 33% (o treime).” se substituie cu sintagma „pînă la 33% (o treime) inclusiv.”;
    15) la punctul 72, sintagma „… nu mai mult de 21 zile (trei săptămîni)” se substituie cu sintagma „mai mult de 6 zile, dar nu mai mult de 21 zile (trei săptămîni)”;
    16) la punctul 73, după sintagma „de pînă la 10%” se completează cu cuvîntul „inclusiv”;
    17) la punctul 74, după sintagma „...o dereglare a sănătăţii...” se completează cu sintagma „mai mult de 6 zile”;
    18) la punctul 74, sintagma „...temporară...” se substituie cu sintagma „permanentă”;
    19) la punctul 79, sintagma „...procuraturii, instanţei judecătoreşti şi a altor organe de anchetă penală…” se substituie cu sintagma „organelor de urmărire penală şi instanţei de judecată”;
    20) la punctele 31, 41, 48, 55, 56, 58, 60, 61 semnul ”*” se exclude.
    2. Directorul Centrului de Medicină Legală (dl Ion Cuvşinov) va asigura:
    1) implementarea în practica medico-legală a modificărilor şi completărilor la Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale;
    2) înştiinţarea colaboratorilor tuturor subdiviziunilor Centrului de Medicină Legală cu modificările şi completările Regulamentului;
    3) controlul respectării prevederilor Regulamentului.
    3. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Viorel Soltan, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                Andrei USATÎI

    Nr. 654. Chişinău, 16 august 2011.