OMSA665/2011
ID intern unic:  340587
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 665
din  25.08.2011
privind modificarea Оrdinului ministrului sănătăţii
nr.189 din 22 iunie 2005
Publicat : 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 1559

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 847
din 05. 10. 2011
___________________________    În conformitate cu modificările efectuate în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 “Privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale”, în scopul calculării corecte, din prima zi, inclusiv cuantumul de  100%, a indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru unele maladii şi categorii de persoane,
O R D O N:
    1. Instrucţiunea privind modul de completare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Ordinul nr. 189 din 22 iunie 2005 “Cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 “Pentru aprobarea instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 98-100, art. 335), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Punctul 13, după al doilea alineat, se va completa cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    “În cazurile incapacităţii temporare de muncă a femeilor gravide, în rubricile “diagnosticul” şi “diagnosticul final”, suplimentar la cifrul maladiei care a determinat incapacitatea temporară de muncă, se va indica, prin bară, cifrul de constatare a  sarcinii.
    De asemenea, în cazurile incapacităţii temporare de muncă a pacienţilor cu tuberculoză, SIDA, cancer, în rubricile “diagnosticul” şi “diagnosticul final”, suplimentar la cifrul maladiei care a determinat incapacitatea temporară de muncă, se va indica, prin bară, cifrul tuberculozei, SIDA, cancer. ”
    2) Punctul 23, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    “În cazul eliberării certificatului cu maladia tuberculoză, SIDA, cancer de orice tip, precum şi pentru concediul medical de maternitate, alături de cifrul maladiei se înscrie “100%” şi “din prima zi”.
    Pentru toate cazurile de incapacitate temporară de muncă a femeilor gravide, inclusiv pentru cazurile de apariţie a riscului de întrerupere a sarcinii, în partea dreaptă de sus a certificatului, alături de cifrul maladiei, se înscrie “din prima zi”.
    Notificările respective se confirmă prin ştampila instituţiei medico-sanitare.”
    2. Direcţia politici în asistenţă medicală va acorda suportul consultativ şi metodologic în vederea implementării ordinului dat.
    3. Controlul îndeplinirii prezentului ordin şi-l asumă dl Viorel Soltan, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                              Andrei USATÎI

    Nr. 665. Chişinău, 25 august 2011.