HGC796/2011
ID intern unic:  340815
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 796
din  28.10.2011
cu privire la completarea anexei nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004
Publicat : 04.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 187-191     art Nr : 875
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1013), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu poziţiile 70-81, cu următorul cuprins:
    „70.    Serviciul de Stat de Curieri Speciali
    71.    Centrul pentru Drepturile Omului
    72.    Centrul Serviciului Civil
    73.    Inspectoratul Principal de Stat pentru Suprave-
             gherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consuma-
             torilor
    74.    Inspectoratul Principal de Stat pentru Suprave-
             gherea Tehnică a Obiectelor Industriale Pericu-
             loase
    75.    Consiliul de supraveghere a activităţii de audit
    76.    Serviciul Stare Civilă
    77.    Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
    78.    Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa
             Produselor de Origine Animală
    79.    Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea
             Producţiei Alcoolice
    80.    Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
    81.    Serviciul Piscicol”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 796. Chişinău, 28 octombrie 2011.