HGC825/2011
ID intern unic:  340927
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 825
din  09.11.2011
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 910
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Tabelul 1, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1)  Lista nr.1:
    poziţia  “Salvia divinorium, mărunţită” se substituie cu poziţia „Salvia divinorium (amestec compus din părţile terminale ale plantei, frunze fără tulpina centrală, uscate sau în stare verde de vegetaţie, mărunţite sau întregi, care conţin salvinorin)”;
    poziţia „Argyreia nervosa, mărunţită” se substituie cu poziţia „Seminţele trandafirului de Havai (seminţele  speciei Argyreia nervosa)”;
    poziţia „Nymphaea caerulea, mărunţită” se substituie cu poziţia „Inflorescenţe şi frunze,  fără tulpina centrală, uscate sau în stare verde de vegetaţie, mărunţite sau întregi a speciei Nymphaea caerulea)”;
    poziţia „Fluorometcationa (flefedrona)=1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona” se substituie cu poziţia „Fluorometcatinona (flefedrona)=1-(4-fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona”;
    poziţia „4-metilmetcationa (mefedrona) = 1- (4-metilfenil) - 2 -metilaminpropan-1-ona” se substituie cu poziţia „4-metilmetcatinona (mefedrona)=1-(4-metilfenil)-2-metiaminpropan-1-ona”;
    poziţia “4-metoximetcationa (metedrona) =1 - (4-metoxifenil) - 2 -(metilamino) propan-1-ona” se substituie cu poziţia „4-metoximetcatinona (metedrona)=1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona”;
    în final se completează cu următoarele poziţii:
    „mase vegetale (amestec compus din părţile terminale ale plantelor de diferite specii, flori, frunze fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunţite sau întregi)”, care conţin:
    CP47, 497= 2-(3-hidroxiciclohexil)-(2-metiloctan-2-il) fenol
    CP47, 497-C6= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
    CP47, 497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonam-2-il) fenol
    CP47, 497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
    JWH-018= naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona.”;
    2) Lista nr.2:
    poziţia „Chlorophenylpierazine” se substituie cu poziţia „CPP (chlorophenylpiperazine)”;
    poziţia “Ketamina” se exclude.
    2. Lista substanţelor narcotice, psihotrope  şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin  Hotărîrea Guvernului nr. 79  din 23 ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 16-19, art. 106), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) compartimentul  I „Substanţe narcotice”:
    la poziţia  135, cuvintele “Salvia divinorium, mărunţită” se substituie cu cuvintele „Salvia divinorium (amestec compus din părţile terminale ale plantei, frunze fără tulpina centrală, uscate sau în stare verde de vegetaţie, mărunţite sau întregi, care conţin salvinorin)”;
    la poziţia 136,  cuvintele  “Argyreia nervosa, mărunţită” se substituie cu cuvintele „Seminţele trandafirului de Havai (seminţele  speciei Argyreia nervosa)”;
    la poziţia  137, cuvintele “Nymphaea caerulea, mărunţită” se substituie cu cuvintele „Inflorescenţe şi frunze, fără tulpina centrală, uscate sau în stare verde de vegetaţie, mărunţite sau întregi ale speciei Nymphaea caerulea”;
    poziţiile 138- 146 vor avea următorul cuprins:
„138.

 CP47,497 = 2-(3 hidroxiciclohexil)-(2-metiloctan-2-il) fenol

0,01 g
0,01g - 2, 5g
139.

 CP47,497-C6= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

0,01 g
0,01g - 2, 5g
140.

CP47, 497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonam-2-il) fenol

0,01 g
0,01g - 2, 5g
141.

CP47, 497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

0,01 g
0,01g - 2, 5g
142.

Fluorometcatinona(flefedrona) = 1-(4-fluorofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona

0,01 g
0,01g - 2, 5g
143.
JWH-018 = naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanona
0,01 g
0,01g - 2, 5g
144.

4-metilmetcatinona(mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona

0,01 g
0,01g - 2, 5g
145.
4-metoximetcatinona(metedrona)=1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)propan-1-ona
0,01 g
0,01g - 2, 5g
146.
Bromo-dragonfly = 1-(8-bromobenzodifuran-4-il)- 2-aminopropan 
0,01 g
0,01g - 2, 5g”;
 
   se completează cu poziţia 147 cu următorul cuprins:

„147.

Mase vegetale(amestec compus din părţile terminale ale plantelor de diferite specii, flori, frunze fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunţite sau întregi), care conţin:

 CP47, 497= 2-(3 hidroxiciclohexil)-(2-metiloctan-2-il) fenol

 CP47,497-C6= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il)fenol

 CP47,497-C8=2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonam-2-il) fenol

 CP47, 497-C9 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

   JWH-018 = naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona

    0,5 g
0,5g - 25g”;
 
    2) la compartimentul  II “Substanţe psihotrope” poziţia  130, cuvintele “Chlorophenylpierazine” se substituie cu cuvintele „CPP (chlorophenylpiperazine)”.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                     Alexei Roibu
    Ministrul sănătăţii                                                                   Andrei Usatîi

    Nr. 825. Chişinău, 9 noiembrie 2011.