LPC206/2011
ID intern unic:  340929
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 206
din  21.10.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 571
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2441 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice
    (1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
    Art. II. – Articolul 301 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 301. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice
    (1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat nu depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (2) Nu se aplică sancţiune în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic de 100 de unităţi convenţionale.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 206. Chişinău, 21 octombrie 2011.