LPC212/2011
ID intern unic:  340935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 212
din  27.10.2011
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 575
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (133) avînd următorul cuprins:
    „(133) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni”, oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi Primăria oraşului Nisporeni, semnat la 28 aprilie 2010 la Chişinău, implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asociaţia „Sduzeni Nisporeni”, care este compusă din  „Centrum inovaci a rozvoje o.s. (CIR o.s.)”, „Topol Water s.r.o.” şi „VHS Kubicek s.r.o.”.”
    Art. II. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28 se completează cu litera n2) avînd următorul cuprins:
    „n2) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni”, oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi Primăria oraşului Nisporeni, semnat la 28 aprilie 2010 la Chişinău, implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asociaţia „Sduzeni Nisporeni”, care este compusă din  „Centrum inovaci a rozvoje o.s. (CIR o.s.)”, „Topol Water s.r.o.” şi „VHS Kubicek s.r.o.”;”.
    2. Nota la anexa nr.2 se completează cu punctul 13 avînd următorul cuprins:
    „13. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile şi serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni”, oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi Primăria oraşului Nisporeni, semnat la 28 aprilie 2010 la Chişinău, implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asociaţia „Sduzeni Nisporeni”, care este compusă din  „Centrum inovaci a rozvoje o.s. (CIR o.s.)”, „Topol Water s.r.o.” şi „VHS Kubicek s.r.o.”.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 212. Chişinău, 27 octombrie 2011.