HGA834/2011
ID intern unic:  340947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 834
din  10.11.2011
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 228 din 24 februarie 2005
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 915
    Abrogată prin HG873 din 21.10.14, MO319-324/24.10.14 art.935

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvrenului nr. 228 din 24 februarie 2005 „Cu privire la Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 274) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu şi în punctele 1 şi 2 ale Hotărîrii, sintagma „Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare” se substituie cu sintagma „Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti”;
    2) Hotărîrea se completează cu punctele 11 şi 12 cu următorul cuprins:
    „11 „Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti funcţionează în calitate de organ consultativ pentru coordonarea relaţiilor de colaborare între asociaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti şi autorităţile administraţiei publice ale Republicii Moldova în vederea protecţiei drepturilor şi intereselor reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în conformitate cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului.
    12. Biroul Relaţii Interetnice, în termen de 2 luni, va modifica  şi completa Regulamentul Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 511 din 1 iunie 2005, prezentîndu-l spre examinare Guvernului.”;
    3) anexa  la Hotărîre va avea următorul cuprins:

 „Anexă la
Hotărîrea Guvernului nr. 228
din 24 februarie 2005
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului coordonator al persoanelor originare
din Republica Moldova -  diasporei moldoveneşti
    FILAT Vladimir                       -    prim-ministru, preşedinte al Consiliului coordonator
    BELEACOVA Elena               -    director general al Biroului Relaţii Interetnice,
                                                         vicepreşedinte al Consiliului coordonator
    CĂPĂŢÎNĂ Mihai                  -    Secretar general al Ministerului Afacerilor Externe
                                                         şi Integrării Europene
    PETROVSKY Olga                -    preşedinte al Comunităţii moldovenilor din Austria,
                                                         or.Viena, Republica Austria
    VALIKO Antonina                  -    preşedinte al Organizaţiei republicane obşteşti
                                                         „Comunitatea Moldova”, or. Minsk, Republica
                                                          ' Belarus
    USCOVAurica                        -    vicepreşedinte al Asociaţiei moldovenilor din
                                                         Belgia „Noroc”, or. Bruxelles, Regatul Belgiei
    MÎNDÎCANU Ala                  -    preşedinte al Comunităţii moldovenilor din
                                                          Quebec, or. Montreal, Canada
    POSTOLACHI Iurie               -    preşedinte al Asociaţiei „EuroMoldova”,
                                                         or. Praga, Republica Cehă
    GURĂU Dumitru                     -    preşedinte al Asociaţiei moldo-elene „Orfeu”,
                                                          or. Atena, Republica Elenă
    LISAGOR VERGIS
    Svetlana                                   -    preşedinte al Uniunii „Prietenia Moldo-Elenă
                                                         Alexandros Ipsilantis”, or. Atena, Republica
                                                         Elenă
    PORKUL Vassili                     -    preşedinte al Asociaţiei Culturale „Casa Mare”,
                                                         or. Tallinn, Republica Estonia
    BESPALCO-KEO Elena        -    preşedinte al Institutului de Cultura şi Artă al
                                                         Moldovei, or. Paris, Republica Franceză
    CIOBANU Ion                       -    preşedinte al Asociaţiei „Pro-diaspora”,
                                                         or. Paris, Republica Franceză
    DUSCIAC Dorin                    -    reprezentant al diasporei ştiinţifice, inginer - cercetător
                                                         în fizica nucleară, or. Saclay, Republica Franceză
    MUTRUC Angela                   -    preşedinte al Societăţii moldovenilor din Germania,
                                                         or. Berlin, Republica Federală Germania
    DUMBRAVA Vasile              -     vicepreşedinte al ONG „Moldova-Institut Leipzig”,
                                                         or. Leipzig, Republica Federală Germania
    BROVER Arkadii                   -    director executiv al Asociaţiei originarilor din Moldova,
                                                         or. Aşhdod, Statul Israel
    CIOBANU Vitalie                  -    preşedinte al Asociaţiei „Dacia”, or. Roma, Republica
                                                        Italiană
    COPTU Olga                         -    director al ziarului „Gazeta Basarabiei”, or. Roma,
                                                        Republica Italiană
    NOGAILÎC Tatiana               -    preşedinte al Asociaţiei emigranţilor moldoveni din
                                                        Italia „AssoMoldave”, or. Roma, Republica Italiană
    MARCINSCHI Alexandru     -    preşedinte al Asociaţiei „Baştina”, or. Padova,
                                                        Republica Italiană
    BOJONCĂ Iurie                    -    preşedinte al Asociaţiei moldo-italiene pentru colaborare
                                                        şi integrare A.M.I.C.I., or. Mestre, Republica Italiană
    JOSANU Oleg                       -    coordonatorul de proiecte, Centrul „Pro-diaspora
                                                         MOLDOVA”, or. Veneţia, Republica Italiană
    MAIMESCU Ştefan               -    ex-deputat, reprezentant al diasporei moldoveneşti din
                                                        or. Veneţia, Republica Italiană
    OLĂRESCU Larisa                -    preşedinte al Asociaţiei culturale ,,Basarabia”, or.Torino,
                                                         Republica Italiană
    PETICA Natalia                     -    preşedinte al Asociaţiei italo-moldavă „Plai”, or.Torino,
                                                        Republica Italiană
    ROŞEŢ Elena                        -     preşedinte al Asociaţiei ,,Insieme”, or. Rovigo,
                                                        Republica Italiană
    BICEC Lilia                           -    preşedinte al Asociaţiei „Moldbrixia”, or. Brescia,
                                                       Republica Italiană
    ROTARU Vitalie                    -    preşedinte al Asociaţiei „Moldova”, or. Trento,
                                                       Republica Italiană
    CIOLAC Mihail                     -    preşedinte al Asociaţiei „Moldova-Datina”,
                                                       or. Bologna, Republica Italiană
    FILAT Svetlana                     -    reprezentant al Institutului Economic şi Cultural
                                                       Moldo-Italian, or. Milano, Republica Italiană
    DUDIN Vladimir                   -    preşedinte al Societăţii culturale moldoveneşti
                                                        „Mărţişor”, or. Bişkek, Republica Kîrgîză
    TOFAN Gheorghe                -    preşedinte al Societăţii culturale moldo-letone
                                                       „Dacia”, or. Riga, Republica Letonia
    BARTCHIENE Lucia           -    preşedinte al Societăţii culturale „Dacia”,
                                                       or. Vilnius, Republica Lituania
    ŞCHIOPU Tamara               -    preşedinte al Asociaţiei  moldo-britanice „Vatra”,
                                                      or. Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
                                                      de Nord
    PETROVSCHI Sergiu          -    preşedinte al Organizaţiei de caritate „Moldova
                                                      Vision”, Comunitatea basarabenilor din Irlanda,
                                                      or. Dublin, Irlanda
    STECKMEST Esenia           -    preşedinte al Asociaţiei moldovenilor din  Norvegia,
                                                      or. Oslo, Regatul Norvegiei
    BOGHENCO Oleg              -    preşedinte al Centrului Cultural Moldav, or.Cascais,
                                                       Republica Portugheză
    MACHIDONSCHI Raisa    -    fondator al Centrului Cultural Moldav, or.Cascais,
                                                      Republica Portugheză
    DUDCO Alina                     -    preşedinte al Asociaţiei Imigranţilor din Est  „Kalina”,
                                                     or. Porto, Republica Portugheză
    CIOLPAN Petru                  -    preşedinte al Ligii studenţilor basarabeni, or. Suceava,
                                                      România
    KALININ Alexandr             -    preşedinte al Congresului diasporei moldoveneşti,
                                                      or.Moscova, Federaţia Rusă
    PARA Gheorghe                  -    preşedinte al Autonomiei naţional-culturale
                                                      moldoveneşti, or. Sankt-Petersburg, Federaţia
                                                      Rusă
    STÎNCĂ Mihail                   -    preşedinte al Societăţii naţional-culturale moldoveneşti
                                                     „Vatra”, or. Krasnoiarsk, Federaţia  Rusă
    POGOREA Dumitru            -    preşedinte al Centrului naţional-cultural moldovenesc
                                                     „Luceafărul”, or. Novosibirsk, Federaţia Rusă
    BATOG Cristina                  -    preşedinte al Asociaţiei „Casa Mare”, or.Washington,
                                                     Statele Unite ale Americii
    CROITORU Victor             -    vicepreşedinte al Asociaţiei Moldovenilor din Ţările
                                                     Nordice, or. Stockholm, Regatul Suediei
    FETESCU Anatol                -    preşedinte al Asociaţiei naţional-culturale a moldovenilor
                                                     din Ucraina, or. Odesa, Ucraina
    DEMCEAC Svetlana           -    preşedinte al Societăţii moldovenilor din or. Kiev, Ucraina
    PALAGHI Angela               -     preşedinte al Asociaţiei moldovenilor din Ungaria,
                                                     or. Budapesta, Republica Ungară
    FLOREA Ştefan                  -    preşedinte al Asociaţiei mediatice „Pro-Diaspora”,
                                                      mun. Chişinău, Republica Moldova
    RĂILEANU Sergiu              -    autor şi prezentator al emisiunii TV „Vocea diasporei”,
                                                      mun. Chişinău, Republica Moldova”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                        Iurie Leancă
 
    Nr. 834. Chişinău, 10 noiembrie 2011.