HGC840/2011
ID intern unic:  340954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 840
din  11.11.2011
privind abrogarea alineatului trei din punctul 1 al
Hotărîrii Guvernului nr.700 din 21 septembrie 1994
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 921
    În scopul executării prevederilor alin.(1) art.65 din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă alineatul trei din punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr.700 din 21 septembrie 1994 „Cu privire la reglementarea valorificării subsolului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.104), cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa
    Ministrul mediului                                                          Gheorghe Şalaru

    Nr. 840. Chişinău, 11 noiembrie 2011.