HGC842/2011
ID intern unic:  340956
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 842
din  14.11.2011
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.357 din 13 mai 2009
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 923
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92 - 93, art. 409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează  după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    la punctul 20, subpunctul 1) se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „La nivelul semnalului roşu al semaforului cu trei culori, din dreapta acestui semnal, poate fi amplasat un panou adiţional cu o săgeată de culoare verde pe fundalul negru, cu vîrful spre dreapta. În acest caz, după oprirea vehiculului la semnalul roşu, respectînd măsurile de precauţie, este permisă deplasarea în direcţia săgeţii.”;
    la punctul 58, subpunctul 4) se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul în care la nivelul semnalului roşu, în dreapta acestuia, este amplasat un panou adiţional cu o săgeată de culoare verde pe fundalul negru, cu vîrful spre dreapta, conducătorul poate să continue deplasarea în direcţia săgeţii la semnalul roşu, de pe banda de circulaţie din dreapta carosabilului, doar după ce a efectuat oprirea. Totodată, conducătorul trebuie să nu creeze obstacole altor participanţi la trafic, să nu expună pericolului pietonii cu drept de circulaţie, care traversează carosabilul şi conducătorii de vehicule ce se deplasează la semnalul verde al semaforului.”;
    2) în nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulaţiei rutiere ,,Semnificaţia indicatoarelor rutiere şi particularităţile de utilizare a acestora” la compartimentul VI „Indicatoare de informare suplimentară (panouri adiţionale)”, subpunctul „6.23.1-6.23.5” se substituie cu subpunctele „6.23.1- 6.23.6”, iar în final se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Panoul 6.23.6 indică direcţia de deplasare permisă la semnalul roşu al semaforului şi se amplasează la nivelul semnalului roşu din dreapta acestuia.”;
    3) la anexa nr.2 compartimentul „Dispozitive de semnalizare luminoasă”, categoria ,,Semafoare pentru vehicule” se completează cu o nouă imagine a semaforului:

Semafoare pentru vehicule
Транспортные светофоры
    4) la anexa nr.3 compartimentul VI „Indicatoare de informare suplimentară (panouri adiţionale)”, după panoul adiţional 6.23.5 se completează cu un panou nou adiţional 6.23.6, reprezentînd o săgeată de culoare verde pe fundalul negru, cu vîrful spre dreapta.


    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                Alexei Roibu
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                    Anatolie  Şalaru
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                Pavel Filip

    Nr. 842. Chişinău, 14 noiembrie 2011.