LPC225/2011
ID intern unic:  341441
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 225
din  25.11.2011
pentru completarea articolului 400 din Codul contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 641
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 400 alineatul (4) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, după cifra „92,” se introduce cifra „181,”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 225. Chişinău, 25 noiembrie 2011.