HGM978/2011
ID intern unic:  341509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 978
din  21.12.2011
cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 1063
    MODIFICAT
    HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163

    În temeiul prevederilor art.10 din Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1331), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se atribuie statutul de instituţie naţională Întreprinderii de Stat „Sala cu Orgă” şi Teatrului municipal „Satiricus I. L. Caragiale” din mun.Chişinău, începînd cu 1 ianuarie 2012.
     [Pct.2 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]
    3. În tabelul nr.5 la anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Instituţii naţionale” se completează cu sintagma „Sala cu Orgă”, iar la poziţia „Categoria I” sintagma „Sala cu Orgă” se exclude.
    4. Asigurarea financiară a implementării prevederilor prezentei hotărîri se va efectua din contul şi în limitele bugetelor respective.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                             Boris Focşa
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 978. Chişinău, 21 decembrie 2011.