HGC1019/2011
ID intern unic:  341639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1019
din  28.12.2011
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
 în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 29.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 237     art Nr : 1083
    În temeiul alin. (1) art. 12 şi alin. (4) art. 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 27-28, art. 232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    din titlul capitolului III, cuvintele „şi control” se exclud;
    punctul 14 se exclude;
    la punctul 17, cuvintele „unanimă a” se exclud;
    la punctul 21, litera h) se exclude;
    la punctul 22, sintagma „ , a directorului general sau a comisiei de cenzori” se substituie cu sintagma „sau a directorului general”;
    punctele 31-34 şi 36 se exclud.
    2. Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 66-68, art. 691), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 9:
    poziţia “fondul de rezervă 2%” se substituie cu poziţia “fondul de rezervă 1,5%”;
    poziţia “fondul de dezvoltare 1%” se substituie cu poziţia “fondul de dezvoltare 1,5%”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                              Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 1019. Chişinău, 28 decembrie 2011.