HGM1001/2011
ID intern unic:  341685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1001
din  26.12.2011
privind punerea în aplicare a unor acte legislative
Publicat : 30.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 1100
    MODIFICAT
   
HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19
    HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19
    HG120 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.165; în vigoare 08.03.19
    HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19
    HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19
   
HG1247 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1352; în vigoare 28.12.18
    HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG574 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.625
   
HG454 din 16.05.18, MO157-166/18.05.18 art.504
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135
   
HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768
    HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614
    HG650 din 26.05.16, MO151-155/03.06.16 art.718
    HG592 din 13.05.16, MO134-139/20.05.16 art.650
    HG414 din 01.07.15, MO166-176/03.07.15 art.466
    HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272
    HG72 din 10.03.15, MO59-66/13.03.15 art.94
    HG940 din 14.11.14, MO344/15.11.14 art.1004
   
HG898 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.965; în vigoare 01.12.14
    HG886 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.954
    HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG852 din 30.10.13, MO243-247/01.11.13 art.958
    HG788 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.892
    HG186 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.236
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG29 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.60
   
HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
    HG857 din 14.11.128, MO237-241/16.11.12 art.921
    HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
    HG233 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.269    În temeiul Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (anexa nr.1) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840) şi  art.5 din Legea nr.155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.164-165, art.480), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista autorităţilor publice care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (anexa nr.1) şi Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, conform anexei nr.1;
    Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice, conform anexei nr.2.
    2. Autorităţile publice:
    a) vor revizui şi, după caz, vor prezenta organelor competente propuneri de modificare şi/sau completare a cadrului normativ care reglementează activitatea autorităţii publice la capitolele funcţii, atribuţii şi structură a autorităţii publice, titluri şi categorii de personal care activează în cadrul autorităţii publice, titluri ale funcţiilor şi modalităţi de numire în funcţie a conducătorilor şi conducătorilor adjuncţi ai autorităţii publice, în vederea corelării acestuia cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    b) vor realiza proiectarea posturilor şi, după caz, revizuirea fişelor postului, pornind de la funcţiile, atribuţiile, structura şi efectivul-limită ale autorităţii publice;
    c) vor aproba statul de personal şi îl vor transmite spre avizare, în conformitate cu prevederile anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), utilizînd titlurile de funcţii caracteristice fiecărei autorităţi publice.
    3. Prin derogare de la prevederile punctului 24 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, statul de personal avizat potrivit punctului 2 litera c) va intra în vigoare la data punerii în aplicare a noului sistem de salarizare. În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a acestuia, autoritatea publică va numi funcţionarii publici ale căror titluri de funcţii se modifică fără schimbarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu în noile funcţii, în condiţiile articolului 3 din Legea nr.155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, în modul prevăzut la articolul 69 litera a) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    4. Pentru posturile de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice se vor utiliza titlurile de posturi conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, elaborat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    5. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 1001. Chişinău, 26 decembrie 2011.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1001
din 26 decembrie 2011

LISTA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
(anexa nr.1) şi Legii nr.155 din  21 iulie 2011 pentru
aprobarea  Clasificatorului unic al funcţiilor publice
Capitolul I. Organe ale autorităţilor publice
Secţiunea I. Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui
Republicii Moldova, Cancelaria de Stat (inclusiv oficiile teritoriale)
    1. Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
    2. Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
    3. Cancelaria de Stat (inclusiv oficiile teritoriale)
Secţiunea a II-a. Autorităţile publice autonome
(aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)
    1. Curtea de Conturi
    2. Oficiul Avocatului Poporului
    3. Comisia Electorală Centrală
    4. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    5. Consiliul Coordonator al Audiovizualului
    6. Consiliul Concurenţei
    7. Serviciul de Informaţii şi Securitate
    8. Comisia Naţională de Integritate
    9. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
    10. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
    11. Centrul Național Anticorupție
    [Secţiunea II modificată prin HG592 din 13.05.16, MO134-139/20.05.16 art.650]
    [Secţiunea II modificată prin HG886 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.954]
   
[Secţiunea II modificată prin HG852 din 30.10.13, MO243-247/01.11.13 art.958]
    [Secţiunea II modificată prin HG186 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.236]
    [Secţiunea II modificată prin HG29 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.60]
    [Secţiunea II modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Secţiunea II modificată prin HG857 din 14.11.128, MO237-241/16.11.12 art.921]
    [Secţiunea II modificată prin HG233 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.269]
Secţiunea a III-a. Secretariatul Curţii Constituţionale
şi autoritatea judecătorească
    1. Secretariatul Curţii Constituţionale
    2. Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii
    3. Secretariatul Curţii Supreme de Justiţie
    4. Secretariatul curţilor de apel
    5. Secretariatul judecătoriilor
    6. Secretariatul Procuraturii Generale,  procuraturilor specializate şi teritoriale
    [Secţiunea III modificată prin HG186 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.236]
Capitolul II. Autorităţi ale administraţiei publice centrale
Secţiunea I. Organele centrale de specialitate ale
administraţiei publice şi alte autorităţi publice
    a) Ministere
    1. Ministerul Economiei
    2. Ministerul Finanţelor
    3. Ministerul Justiţiei
    4. Ministerul Afacerilor Interne
    5. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    6. Ministerul Apărării
    7. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
    8. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    9. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    10. Ministerul Mediului
    11. Ministerul Educaţiei
    12. Ministerul Culturii
    13. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    14. Ministerul Sănătăţii
    15. Ministerul Tineretului şi Sportului
    16. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
    b) Alte autorităţi administrative centrale
    1. Biroul Naţional de Statistică
    2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    3. Biroul Relaţii Interetnice
    6. Agenţia Rezerve Materiale
    7. Agenţia Turismului
    8. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
    9. Agenția Proprietății Publice
    [Secţiunea I lit.b) modificată prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    [Secţiunea I lit.b) modificată prin HG1247 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1352; în vigoare 28.12.18]
    [Secţiunea I lit.b) modificată prin HG592 din 13.05.16, MO134-139/20.05.16 art.650]
    [Secţiunea I lit.b) modificată prin HG852 din 30.10.13, MO243-247/01.11.13 art.958]
    [Secţiunea I lit.b) modificată prin HG186 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.236]
    [Secţiunea I lit.b) modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    c) Alte autorităţi publice
    1. Casa Naţională de Asigurări Sociale
    3. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
    4. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
    5. Centrul Serviciului Civil
    6. Serviciul de Stat de Curieri Speciali
    7. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
    [Secţiunea I lit.c) modificată prin HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19]
    [Secţiunea I lit.c) modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
Secţiunea a II-a. Autorităţi din subordinea (sau de pe lîngă)
organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice
şi din subordinea altor autorităţi administrative centrale
(aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)
    a) Ministerul Economiei   
    2. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
    3. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase  
    5. Agenţia pentru Eficienţă Energetică
    [Secţiunea II lit.a) modificată prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    [Secţiunea II lit.a) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    b) Ministerul Finanţelor
    1. Serviciul Fiscal de Stat
    2. Inspecţia financiară
   
3. Serviciul Vamal
    4. Agenţia Achiziţii Publice
    5. Serviciul de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit
    [Secţiunea II lit.b) modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    c) Ministerul Justiţiei
    1. Inspectoratul Național de Probațiune
    2. Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
    3. Agenția Resurse Informaționale Juridice
    4. Agenția Națională a Arhivelor
    5. Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
    [Secțiunea II lit.c) în redacția HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19]
    [Secțiunea II lit.c) modificată prin HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18]
    [Secţiunea II lit.c) modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
   
[Secţiunea II lit.c) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Secţiunea II lit.c) modificată prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    d) Ministerul Afacerilor Interne
    1. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, inclusiv direcţiile şi secţiile teritoriale
    2. Biroul Migraţie şi Azil (cu excepţia angajaţilor Centrului de cazare)
    3. Inspectoratul General al Poliţiei, inclusiv subdiviziunile teritoriale ale acestuia.
    4. Departamentul Poliţiei de Frontieră
    5. Serviciul tehnologii informaţionale
    6. Inspectoratul de Management Operațional
    7. Inspectoratul General de Carabinieri
    [Secţiunea II lit.d) modificată prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Secţiunea II lit.d) modificată prin HG120 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.165; în vigoare 08.03.19]
    [Secţiunea II lit.d) modificată prin HG940 din 14.11.14, MO344/15.11.14 art.1004]
    [Secţiunea II lit.d) modificată prin HG186 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.236]
    e) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
    Inspecţia de Stat în Construcţii
    f) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    1.Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
    [Secţiunea II lit.f) modificată prin HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28]
    [Secţiunea II lit.f) modificată prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614]
    [Secţiunea II lit.f) modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    [Secţiunea II lit.f) modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    g) Ministerul Mediului
    1. Inspectoratul Ecologic de Stat
    2. Agenţia „Apele Moldovei”
    3. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
    4. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
    5. Serviciul Piscicol
    6. Agenția „Moldsilva”
    [Secţiunea II lit.g) modificată prin HG592 din 13.05.16, MO134-139/20.05.16 art.650]
    h) Ministerul Educaţiei
    1. Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare
    2. Inspectoratul Şcolar Naţional
    [Secţiunea II lit.h) modificată prin HG72 din 10.03.15, MO59-66/13.03.15 art.94]
    [Secţiunea II lit.h) în redacția HG898 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.965; în vigoare 01.12.14]
    i) Ministerul Culturii
    Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii
    j) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale
    1. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    2. Inspectoratul de Stat al Muncii
    3. Agenția Națională Asistență Socială
    4. Inspecţia Socială
    5. Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale
    [Secţiunea II lit.j) modificată prin HG454 din 16.05.18, MO157-166/18.05.18 art.504]
    [Secţiunea II lit.j) modificată prin HG242 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.272]
    [Secţiunea II lit.j) modificată prin HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892]
    k) Ministerul Apărării
    1. Marele Stat Major al Armatei Naţionale
    2. Centrele militare teritoriale
    l) Agenția Relații Funciare și Cadastru
    Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim
    [Secţiunea II lit.l) introdusă prin HG414 din 01.07.15, MO166-176/03.07.15 art.466]
    [Capitolul II modificat prin HG788 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.892]
Capitolul III. Autorităţi ale administraţiei publice locale
Secţiunea  I. Autorităţile administraţiei publice locale
de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi
    1. Aparatul preşedintelui raionului
    2. Direcţia generală/Direcţia/secţia/serviciul din subordinea consiliului raional/municipal şi al comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia (cu excepţia serviciilor ce activează pe lîngă direcţiile/secţiile autonome)
    3. Aparatul Adunării Populare al U.T.A. Găgăuzia
    4. Aparatul Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia
    5. Primăria mun. Chişinău
    6. Primăria mun. Bălţi
    7. Preturile mun. Chişinău
Secţiunea a II-a. Autorităţile administraţiei
publice locale de nivelul întîi
    Primăriile oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor)

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1001
din 26 decembrie 2011
NORMELE
privind instituirea subdiviziunilor structurale
ale autorităţii publice

    1. Subdiviziunile structurale ale autorităţii publice se vor institui cu respectarea următoarelor norme:
    - direcţie generală                 - cel puţin 18 unităţi de personal;
    - direcţie autonomă
    şi direcţie în componenţa
    direcţiei generale                   - cel puţin 5 unităţi de personal;
    - secţie autonomă şi
    secţie în componenţa
    altei subdiviziuni                    - cel puţin 4 unităţi de personal;
    - serviciu autonom şi
    serviciu în componenţa
    altei subdiviziuni                    - cel puţin 1 unitate de personal.
    2. La instituirea serviciului cu o singură unitate, această funcţie urmează să fie funcţie de execuţie.
    3. În subdiviziunea structurală autonomă (direcţie generală, direcţie, secţie) cu 5-25 de unităţi de personal se instituie o singură funcţie de „şef adjunct”, în cele cu 26-40 de unităţi de personal se instituie pînă la 2 funcţii de „şef adjunct”, iar în cele cu mai mult de 41 de unităţi de personal – pînă la 3 funcţii de „şef adjunct”. Nu se instituie funcţia de „şef adjunct” în subdiviziunile structurale din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, precum şi în servicii.
    4. Pentru funcţiile publice de execuţie ale căror sarcini de bază ţin de  elaborarea sau coordonarea elaborării politicilor în domeniile specificate în regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice ori ţin de expertizarea, elaborarea sau avizarea proiectelor actelor legislative/normative, se vor utiliza titlurile de funcţii publice „consultant principal”, „consultant superior”, „consultant”.
    5. Pentru funcţiile publice de execuţie  ale căror sarcini de bază ţin de implementarea sau coordonarea implementării politicilor, se vor utiliza titlurile de funcţii publice „specialist principal”, „specialist superior, „specialist”; „consilier de probaţiune principal”, „consilier de probaţiune superior”, „consilier de probaţiune”; „contabil-şef”; „arhitect”.
    6. Pentru funcţiile publice de execuţie ale căror  sarcini de bază ţin de control, revizie, inspectare sau audit, se vor utiliza titlurile de funcţii publice „controlor de stat principal/auditor public principal”, „controlor de stat superior/auditor public superior”, „controlor de stat/auditor public”; „controlor-revizor principal”, „controlor-revizor superior”, „controlor-revizor”; „inspector principal”, „inspector superior”, „inspector”; „auditor intern principal”, „auditor intern superior”, „auditor intern”.
    7. Secretariatul Curţii Constituţionale şi autoritatea judecătorească vor utiliza titlurile de funcţii de conducere de nivel superior, de conducere şi de execuţie prevăzute în Clasificatorul unic al funcţiilor publice.
    9. Numărul funcţiilor publice de conducere (inclusiv funcţiile de demnitate publică) în autoritatea publică nu va depăşi 30% din efectivul-limită al acestei autorităţi.
    91. Se interzice constituirea altor subdiviziuni structurale interioare decît cele stabilite în structura și organigrama autorității publice, aprobate în modul stabilit, cu excepţia autorităţilor publice a căror structură este aprobată de către Parlament.
    10. Normele prevăzute în prezenta anexă se aplică pentru toate autorităţile publice.
    11. Prevederile prezentei anexe se aplică la elaborarea statului de personal şi, respectiv, a schemelor de încadrare a personalului. Schemele de încadrare a personalului se elaborează şi se aprobă în baza statului de personal, în limita fondului de retribuire a muncii aprobat pentru anul financiar respectiv şi sînt valabile după înregistrarea lor la Ministerul Finanţelor.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG574 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.625]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755]
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG667 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.768]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1001
din 26 decembrie 2011
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001 „Despre aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.25-26, art.186);
    2. Hotărîrea Guvernului nr.806 din  10 august 2001 „Privind completarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.852);
    3. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.1122 din 18 octombrie 2001 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.129, art.1173);
    4. Punctul 5 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1481 din 27 decembrie 2001 „Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.61);
    5. Hotărîrea Guvernului nr.9 din 9 ianuarie 2002 „Privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.151 din 23 februarie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 9-10, art.72);
    6. Hotărîrea Guvernului nr.404 din 4 aprilie 2002 „Privind modificarea şi completarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.492);
    7. Punctul 10 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.537 din 3 mai 2002 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.678);
    8. Punctul 1 din modificările şi completările ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1706 din 27 decembrie 2002 „Cu privire la organele de stare civilă ale Departamentului Tehnologii Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1855);
    9. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.721 din 13 iunie 2003 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.759);
    10. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.832 din 14 iulie 2003 „Cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.149-152, art.868);
    11. Punctul 5 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.875 din 14 iulie 2003 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art.920);
    12. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1399 din 24 noiembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.235-238, art.1444);
    13. Punctul 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1603 din 30 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.16-18, art.121);
    14. Hotărîrea Guvernului nr.55 din 26 ianuarie 2004 „Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.183);
    15. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.260 din 16 martie 2004 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52, art.396);
    16. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.516 din 19 mai 2004 „Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.657);
    17. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1139 din 15 octombrie 2004 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.1316);
    18. Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 24 decembrie 2004 „Privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.242-245, art.1646);
    19. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.18 din 11 ianuarie 2005 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.159);
    20. Hotărîrea Guvernului nr.251 din 9 martie 2005 „Cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.42-45, art.299);
    21. Hotărîrea Guvernului nr.1381 din 26 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1480);
    22. Punctele 3 şi 4 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.566);
    23. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 14 septembrie 2006 „Cu privire la reorganizarea oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1144);
    24. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 27 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.230);
    25. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.297 din 14 martie 2007 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.285);
    26. Punctul 1 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Agenţiei Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1049);
    27. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1201 din 6 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.178-179, art.1250);
    [Pct.28 abrogat prin HG650 din 26.05.16, MO151-155/03.06.16 art.718]
    29. Hotărîrea Guvernului nr.463 din 24 martie 2008 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.438);
    30. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.797 din 2 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.122-124, art.815);
    31. Punctul 1 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.865 din 15 iulie 2008 „Privind unele măsuri de executare a Legii nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.131-133, art.875);
    32. Punctul 1 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1183 din 20 octombrie 2008„Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.190-192, art.1189);
    33. Punctul 6 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1410);
    34. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.291 din 15 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.80-81, art.342);
    35. Punctul 4 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.485 din 12 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.124-126, art.536);
    36. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.932 din 31 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.2-4, art.20);
    37. Punctul 1 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.20-22, art.98);
    38. Punctul 3 subpunctul 4) din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.650 din 20 iulie 2010 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.129-130, art.735);
    39. Punctul 7 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.451 din 16 iunie 2011 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.103-106, art.515).