LPO231/2011
ID intern unic:  341748
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 231
din  25.11.2011
privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului
justiţiei pentru anii 2011–2016
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 6
    În vederea edificării unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului,
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se aprobă Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
    Art. 2. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va prezenta Parlamentului spre examinare Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian  LUPU

    Nr. 231. Chişinău, 25 noiembrie 2011.


    STRATEGIA