HGM1031/2011
ID intern unic:  341772
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1031
din  29.12.2011
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 13
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    În temeiul articolului 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.63-64, art.151), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 1031. Chişinău, 29 decembrie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1031
din 29 decembrie 2011
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.403), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
 „Anexă
la  Hotărîrea Guvernului
nr.384 din 31 martie 2003
Efectivul-limită
al personalului serviciilor publice create pe lîngă
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
                                                                                                         (unităţi)
Denumirea serviciului

Efectivul-limită al personalului, total

Inclusiv:
componenţa
de bază
mijloace speciale

Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

119
107
12

Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer

374
310
64

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante

80
80
-

Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

1124
1093
31

Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală

883
883
-

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

8
8
-

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

66
66
-”.
   [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1120 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1200), cu modificările ulterioare, cifrele „1104” şi „1042” se substituie, respectiv, cu cifrele „1093” şi „1031”, iar cuvintele „(fără personalul de deservire)” se exclud.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1183 din 20 octombrie 2008 „Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.190-192, art.1189), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) în punctul 5, cifrele „895”, „792” şi „53” se substituie, respectiv, cu cifrele „883”, „784” şi „49”;
    b) anexa nr.4 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.1183
din  20 octombrie 2008
Posturile de control sanitar-veterinar
al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat aflate în
 regim de import, tranzit sau export din cadrul Agenţiei Sanitar-Veterinare
şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, incluse în structura
posturilor vamale
 
Nr. d/o
 

Posturile de control sanitar-veterinar
 

Efectivul-limită
al medicilor
veterinari oficiali

1.

Postul de control sanitar-veterinar Chişinău

8
2.

Postul de control sanitar-veterinar Aerogara Chişinău

5
3.

Postul de control sanitar-veterinar Bălţi

4
4.
Postul de control sanitar-veterinar Căuşeni
5
5.
Postul de control sanitar-veterinar Cahul
4
6.
Postul de control sanitar-veterinar Ocniţa
6
7.
Postul de control sanitar-veterinar Ungheni
6
8.

Postul de control sanitar-veterinar Giurgiuleşti

5
9.
Postul de control sanitar-veterinar Briceni
6
Total
49”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1410), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) la punctul 8, cifrele „320”, „208” şi „67” se substituie, respectiv, cu cifrele „310”, „202” şi „63”, iar cuvintele „(cu excepţia personalului de deservire şi de pază a clădirilor)” se exclud;
    b) în anexa nr.2:
    la punctul 1, cuvintele „- 3 unităţi” se exclud;
    la punctul 2, cuvintele „- 9 unităţi” se exclud;
    la punctul 3, cuvintele „- 8 unităţi” se exclud;
    la punctul 4, cuvintele „- 7 unităţi” se exclud;
    la punctul 5, cuvintele „- 5 unităţi” se exclud;
    la punctul 6, cuvintele „- 8 unităţi” se exclud;
    la punctul 7, cuvintele „- 5 unităţi” se exclud;
    la punctul 8, cuvintele „- 2 unităţi” se exclud;
    la punctul 9,  cuvintele „- 246 unităţi” şi „-72 unităţi” se exclud.