HGC7/2012
ID intern unic:  341783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 7
din  04.01.2012
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 23
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art.724), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „235” se  substituie prin cifra „233”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 “Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, art.923), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cifra „98” se substituie prin cifra „100”;
    2) în anexa nr.2 poziţia „Consultant superior (jurist)”, cifrele „3-9” se substituie prin cifrele „3-11”.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 7. Chişinău, 4 ianuarie 2012.