LPC4/2012
ID intern unic:  341971
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 4
din  15.01.2012
pentru modificarea articolului 164 din Legea insolvabilităţii
nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001
Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 68
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 164 alineatul (21) din Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139–140, art. 1082), cu modificările ulterioare, cifra „3” se substituie cu cifra „5”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 4. Chişinău, 15 ianuarie 2012.