OMEC11/2012
ID intern unic:  341981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 11
din  24.01.2012
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 71
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                     Valeriu LAZĂR

    Nr. 11. Chişinău,24 ianuarie 2012.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei

nr.11 din 24 ianuarie 2012LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
“186.
„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1011600024704
Nr. 13 din 15 decembrie 2011
 
18.2
 
187.
B.M. „PORTAVITA” S.R.L.
cod fiscal 1002600030242
Nr. 1/1 din 23 noiembrie 2011
 
18.2
 
188.
„NICA” S.R.L.
cod fiscal 1003606014661
Nr. 01 din 21 decembrie 2011
18.2
 
189.
„CORALAV-LUX” S.R.L.
cod fiscal 1003602005603
Nr. 03/11 din 01 decembrie 2011
 
18.2
 
190.
Î.C.S. „IDEA MODA” S.R.L.
cod fiscal 1009600038410
Nr. 14 din 19 decembrie 2011
Nr. 02 din 19 decembrie 2011
18.2
18.2
191.
Î.C.S. „TEXTRE” S.R.L.
cod fiscal 1002600039304
Nr. 11/11 din 14 noiembrie 2011
18.2
192.
Î.P. „CODREANCA” S.A.
cod fiscal 1003609000386
Nr. 120121 din 21 ianuarie 2012
18.2”