HGC109/2012
ID intern unic:  342285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 109
din  17.02.2012
cu privire la modificarea anexei nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 331 din  5 mai 2011
Publicat : 24.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 38-41     art Nr : 134
    În temeiul articolului 27 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.381), poziţiile „5. Antigua şi Barbuda”, „9. Barbados”, „29. Republica Costa Rica”, „70. Republica Mauritius”, „83. Republica Panama”, „90. Republica Seychelles” şi „91. Sfîntul Kristofor şi Nevis” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                              Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                                                     Alexei Roibu

    Nr. 109. Chişinău, 17 februarie 2012.