HFGDSBC132/2/2012
ID intern unic:  342307
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 132/2
din  17.02.2012
privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 24.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 38-41     art Nr : 232
    Întru executarea art.29 lit. m) al Legii nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar şi în baza Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 29 din 15 februarie 2012 „Cu privire la retragerea licenţei B.C. „Universalbank” S.A. de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită”, Consiliul de Administraţie al Fondului
HOTĂRĂŞTE:
    Se exclude Banca Comercială “Universalbank” S.A. din Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 5 din 6 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art.244b).

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL FONDULUI DE GARANTARE
    A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR               Veronica JURMINSCHI

    Nr. 132/2. Chişinău, 17 februarie 2012.