HGC114/2012
ID intern unic:  342340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 114
din  22.02.2012
cu privire la modul de administrare a contingentelor tarifare
la importul de zahăr alb şi produse zaharoase
Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 145
    În conformitate cu prevederile Legii nr.218-XV din 1 iunie 2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.59-61, art.397), Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru simplificarea mecanismului de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb şi produse zaharoase, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Taxa vamală la importul mărfurilor clasificate la poziţiile tarifare 1701 şi 1702, prevăzută în limitele contingentelor tarifare stabilite, se aplică în baza principiului „primul venit – primul servit” şi în limitele cantităţilor disponibile, conform anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    2. Evidenţa cantităţilor mărfurilor clasificate la poziţiile tarifare 1701 şi 1702, importate în limitele contingentelor tarifare stabilite conform anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, se va ţine în cadrul Serviciului Vamal pe măsura plasării produselor respective în regim vamal de import.
    3. Taxa vamală preferenţială la import în mărime de 10% se aplică pentru fiecare tranzacţie de import al zahărului şi produselor zaharoase în limita de zece la sută a contingentului cantitativ stabilit de legislaţia în vigoare. 
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.563 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb şi produse zaharoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 142, art. 625).

    PRIM-MINISTRU                                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                                   Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 114. Chişinău, 22 februarie 2012.