HGC140/2012
ID intern unic:  342373
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 140
din  29.02.2012
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002
Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 166
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1755), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1 alineatul doi, după cuvintele „(certificate de forma „A”, „CT-1”, „EUR.1”)” se introduc cuvintele „ , cu eliberarea certificatelor de origine supleante la punerea în circulaţie liberă a mărfurilor, anterior introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi plasate sub supraveghere vamală în baza unui certificat de origine preferenţial, precum”;
    2) la punctul 3, cuvintele „Departamentul Vamal” se substituie prin cuvintele „Serviciul Vamal”;
    3) la punctul 4 din hotărîre şi în textul Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei”, la cazul gramatical corespunzător.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                             Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 140. Chişinău, 29 februarie 2012.