HGC139/2012
ID intern unic:  342374
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 139
din  29.02.2012
pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire
la Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”
Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 165
    În temeiul articolului 1 alineatul (1) al Legii nr.1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.113-114, art.898), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 2 al Regulamentului cu privire la Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1378 din 28 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1514), cuvintele „a fost creată” se substituie cu cuvintele „este creată”, iar cifra „25” se substituie cu cifra „42”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr

    Nr. 139. Chişinău, 29 februarie 2012.