RMO53/2012
ID intern unic:  342515
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 53
din  17.03.2012
R E C T I F I C A R E
Publicat : 17.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 6
    În anexa nr. 3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art. 53, la compartimentul „Raionul Leova”, poziţia:
    „Hănăşenii Noi                                        Hănăşenii Noi
    se înlocuieşte cu poziţia:
    „Hănăsenii Noi                                        Hănăsenii Noi
                                                                   Nicolaevca”