LPC28/2012
ID intern unic:  342524
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 28
din  01.03.2012
pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova
nr. 443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 23.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 54-59     art Nr : 176
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează cu un articol nou, care devine articolul 1751, cu următorul cuprins:
    „Articolul 1751. Instituţiile care asigură executarea reţinerii
    Reţinerea de pînă la 72 de ore, ca măsură procesuală de constrîngere, se asigură în izolatoarele de detenţie provizorie, cu excepţia reţinerii militarilor care se efectuează în garnizoană sau în comenduirea militară a garnizoanei, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a condiţiilor adecvate de deţinere.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI              Marian LUPU

    Nr. 28. Chişinău, 1 martie 2012.