LPC63/2012
ID intern unic:  342655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 63
din  30.03.2012
privind modificarea articolului 84 din Codul fiscal
Publicat : 03.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 64     art Nr : 217
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 84 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (11), textul „în anul 2012 contribuabilii” se înlocuieşte cu textul „în anul 2012 contribuabilii (cu excepţia celor specificaţi la alin. (2) din prezentul articol)”;
    la alineatul (2), textul „31 martie” se înlocuieşte cu textul „30 septembrie”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 63. Chişinău, 30 martie 2012.