HGC194/2012
ID intern unic:  342677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 194
din  04.04.2012
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520
din 15 mai 2006 şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 65-69     art Nr : 223
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 nr.79-82, art.568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1)  la punctul 3 al hotărîrii, sintagma „cu începere de la 1 iulie 2011” se substituie cu sintagma „cu începere de la 1 aprilie 2012”;
    2) anexa la hotărîre va avea următorul cuprins:
    anexa
    2. Se abrogă, începînd cu 1 aprilie 2012:
    1) Hotărîrea Guvernului nr.1390 din 5 decembrie 2008 ”Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1415);
    2) punctul 2) al modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 7 august 2009 (Monitorul Oficial la Republicii Moldova, 2009, nr.124-126, art.532);
    3) alineatul patru din partea dispozitivă a Hotărîrii Guvernului nr.475 din 28 iunie 2011 „Cu privire la completarea şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr.520 din 15 mai 2006” (Monitorul Oficial la Republicii Moldova, 2011, nr.107-109, art.539).

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 194. Chişinău, 4 aprilie 2012.