HPC72/2012
ID intern unic:  342795
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 72
din  05.04.2012
pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative,
 zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 13.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 72-75     art Nr : 235     Data intrarii in vigoare : 05.04.2012
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – Punctul 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, se completează, în ordine cronologică, cu poziţia:
    “– Ziua Libertăţii (7 aprilie) (zi de comemorare a tinerilor care au manifestat paşnic în numele libertăţii şi democraţiei);”.
    Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 72. Chişinău, 5 aprilie 2012.