RMO76/2012
ID intern unic:  342922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 76
din  20.04.2012
R E C T I F I C AR E
Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80     art Nr : 41
    În Legea nr. 29 din 6 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 48, art. 146), la articolul XVII alineatul (7), textul „nu pot fi emise” se înlocuieşte cu textul „nu pot fi casate”.