OSVC140/2012
ID intern unic:  342942
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 140
din  10.04.2012
cu privire la completarea şi modificarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu,
aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009
Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80     art Nr : 494
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova şi pct.8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr.4 din 02.01.2007,
O R D O N :
    1. De a introduce în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O  din  24.12.2009 modificări după cum urmează:
    în cap.II pct.9 lit.a) se expune în următoarea redacţie:
    “a) mărfurile importate sau exportate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100 de euro;”
    în pct. 22, la capitolul „A. Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor vamale de export definitiv, export temporar, reexport, tranzit”, din descrierea rubricii 9 – „Responsabil financiar” cuvintele „şi care, va primi achitarea pentru marfa în cauză” se exclud.
    2. De a expune în redacţie nouă Anexa nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detalui (se anexează).
    3. De a expune în redacţie nouă Anexa nr. 14 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detalui (se anexează).
    4. Î.S.”Vamservinform” va introduce în Sistemul Informaţional “Asycuda World” completările şi modificările necesare executării prezentului Ordin.
    5. Executarea prezentului Ordin se atribuie şefilor birourilor vamale şi Î.S.”Vamservinform”.
    6.    Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului Venituri şi Tehnologii Informaţionale.
    7. Direcţia Reglementări Tarifare şi Netarifare va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                  Tudor BALIŢCHI

    Nr. 140-O. Chişinău,10 aprilie 2012.


    anexa nr.11

    anexa nr.14