LPC19/2012
ID intern unic:  343000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 19
din  23.02.2012
pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 27.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 82-84     art Nr : 272
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 3321 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 3321. Încălcarea regulilor de transportare
                               în ţară a străinilor
    (1) Aducerea de către transportatori în Republica Moldova a străinilor care nu au viză valabilă sau, după caz, permis de şedere valabil şi un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă legislaţia în vigoare sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Refuzul transportatorului de a asigura transportarea imediată a străinilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) la locul de îmbarcare sau în alt loc pe care străinii îl acceptă şi în care sînt acceptaţi ori refuzul suportării cheltuielilor de cazare şi întreţinere, precum şi altor cheltuieli aferente returnării acestora,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Netransmiterea, transmiterea incompletă sau eronată de către transportatorii aerieni, la cerere, către Poliţia de Frontieră a datelor cu privire la pasagerii pe care îi vor transporta către un punct autorizat de trecere a frontierei de stat prin care aceştia vor intra pe teritoriul Republicii Moldova,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 19. Chişinău, 23 februarie 2012.